Privātuma politika un sīkdatnes

Šis sīkdatņu lietošanas un privātuma politikas apraksts sniedz noderīgu informāciju par to, kā un kādam mērķim Tulik Invest OÜ iegūst, apstrādā un nodod personu datus (datus).

Privātuma politika ir izstrādāta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (GDPR – General Data Protection Regulation). Privātum politikas mērķis ir aizsargāt klientu privātumu atbilstoši Igaunijas Republikas likumdošanas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

Privātuma politika regulē personu datu apstrādes un sīkdatņu lietošanas kārtību uzņēmuma Tulik Invest OÜ (turpmāk saukts „WOW centrs”) tīmekļa vietnē https://wowkeskus.ee (turpmāk saukta „mājaslapa”).

Ja kāda iemesla dēļ Jums šķiet, ka WOW centrs ir pārkāpis Jūsu tiesības, tad lūdzam nekavējoties informēt mūs par to, rakstot uz e-pastu [email protected], un mēs darīsim visu iespējamo, lai šo situāciju labotu.

Termini

Personas datu apstrāde ir jebkāda darbība, kas tiek veikta ar mājaslapas lietotāja (turpmāk saukts „lietotājs”) personas datiem – datu iegūšana, apstrāde, saglabāšana, labošana vai dzēšana.

Lietotāji ir visas personas, kas apmeklē mājaslapu, izmanto pakalpojumus vai nosūta informāciju WOW centram. Piemēram, publikāciju lasīšana, pakalpojumu pasūtīšana vai elektroniska sarakste ar WOW centru.

Pakalpojumi ir visi WOW centra piedāvātie maksas un bezmaksas pakalpojumi un produkti, t.sk. lejupielādējamās instrukcijas, dzimšanas dienu ielūgumi, video un foto.

Apstrādājamie dati

Piekrītot privātuma politikas noteikumiem, Jūs piekrītat savu datu apstrādei saskaņā ar šo privātuma politiku.

Ar mājaslapas starpniecību WOW centrs iegūst šādus lietotāju personas datus:

Datu izmantošanas mērķis

WOW centrs izmanto personu datus:

WOW centrs izmanto statistiku par mājaslapas apmeklējumiem, lai uzlabotu mājaslapas apmeklējuma pieredzi un nodrošinātu efektīvāku mārketingu.

Lietotājs var jebkurā laikā aizliegt viņa personas datu apstrādi, izņemot gadījumā, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei, t.sk. pakalpojuma sniegšanai.

Datu nodošana trešajām personām

Trešā persona ir WOW centra līgumpartneris, kas veic personu datu apstrādi un ar kura produkta vai pakalpojuma palīdzību WOW centrs piedāvā lietotājiem pakalpojumus.

Ikdienas darbības nodrošināšanai WOW centrs izmanto šādu trešo personu pakalpojumus:

Papildus iepriekšējā punktā minētajām trešajām personām WOW centrs nosūta lietotāju personu datus arī sadarbības partneriem. Dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kāds ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai lietotājam.

Atsauces uz citām lapām

Atsevišķās lapās, piemēram, blogā, ir saites uz citām mājaslapām, vai tās satur iegulto saturu, piemēram, Youtube video, ko var skatīties tieši no bloga. Izmantojot iegulto saturu, tehniski Jūs apmeklējat citu mājaslapu, kurā ir spēkā attiecīgās mājaslapas izmantošanas noteikumi.

Šādas lapas var iegūt personas datus, pievienot sīkdatnes vai nodot Jūsu datus trešajām pusēm.

Datu saglabāšana un drošība

WOW saglabā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai vai cik to nosaka likums. Piemēram, e-pastu adresātu sarakstā iekļautu e-pasta adresi – līdz brīdim, kamēr lietotājs lūdz to dzēst.

WOW centrs veic visus saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personu datus. Piekļuve personas datiem to mainīšanai un apstrādei ir tikai un vienīgi tam pilnvarotām personām, un visu lietotāju personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

Lietotāja tiesības

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā:

Lai izmantotu savas tiesības, lietotājam ir jāsūta atbilstošs gribas izteikums uz e-pasta adresi [email protected].

Ja lietotājs ir iekļauts WOW centra e-pastu adresātu sarakstā, viņam ir tiesības lūgt dzēst viņu no šī saraksta un atteikties no tālākas vēstuļu saņemšanas, izmantojot vēstules apakšā esošo saiti. Lai ierobežotu sīkdatņu izmantošanu, lietotājs var atzīmēt attiecīgas izvēlnes sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

Ja lietotājs uzskata, ka ar personas datu apstrādi ir pārkāptas viņa tiesības, viņš var vērsties Datu aizsardzības inspekcijā.

Sīkdatnes

WOW centra mājaslapa izmanto sīkdatnes, kuru mērķis ir nodrošināt labāku apmeklējuma pieredzi un efektīvāku mārketingu, kā arī iegūt statistiku par lietošanu.

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru datu pārlūks automātiski saglabā klienta izmantotajā ierīcē. Sīkdatnes izmanto, lai iegūtu informāciju par to, kā klients izmanto mājaslapu, ar mērķi padarīt mājaslapas izmantošanu personalizētāku un lietotājam draudzīgāku. Sīkdatņu autori var būt dažādi pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Google un Facebook. Sīkdatnes nav datoram bīstamas.

Ir divu veidu sīkdatnes:

  1. Pastāvīgās sīkdatnes, kas pastāvīgi saglabājas lietotāja datorā esošajā sīkdatņu failā. Tās var izmantot, piemēram, lietotāja kā mājaslapas atkārtota apmeklētāja atpazīšanai un mājaslapas satura pielāgošanai attiecīgā lietotāja vajadzībām, vai statistisko datu apkopošanai.
  2. Seansa sīkdatnes ir pagaidu sīkdatnes, kuras tiek dzēstas, kad lietotājs pamet mājaslapu vai aizver savu pārlūkprogrammu. Seansa sīkdatnes var izmantot mājaslapas zināmu funkciju, piemēram, pakalpojumu vai produktu pieprasīšanas u.tml. nodrošināšanai.

Sīkdatnes izmanto, lai iegūtu informāciju par to, kā klients izmanto mājaslapu, ar mērķi padarīt mājaslapas izmantošanu personalizētāku un lietotājam draudzīgāku. Tāpat sīkdatnes palīdz apkopot statistiku par lietotāju, kas dod iespēju novērtēt un uzlabot mājaslapas funkcijas un sniedz izejas datus efektīvas mārketinga darbības veikšanai.

Tiek uzskatīts, ka lietotājs ir piekritis sīkdatņu izmantošanai, ja viņa interneta pārlūka iestatījumos ir dota atļauja sīkdatņu izmantošanai. Visbiežāk interneta pārlūkprogrammas pēc noklusējuma atļauj sīkdatņu saglabāšanu patērētāja ierīcē. Lietotājs var bloķēt vai dzēst viņa ierīcē saglabātās sīkdatnes, mainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Sīkdatņu bloķēšanas rezultātā var tikt traucētas mājaslapas atbilstošas funkcijas. Instrukcijas sīkdatņu dzēšanai no pārlūkprogrammas un to iestatījumu maiņai: ChromeInternet Explorer.

Lietošanas statistikas datu apkopošanai WOW centrs izmanto Google Analytics pakalpojumu, iegūstot datus par apmeklētajām apakšsadaļām, apmeklējuma laiku un citiem statistikas datiem.

Google Analytics var iegūt datus par lietotāju aktivitāti arī bez sīkdatņu izmantošanas. Lai liegtu Google Analytics iespēju izmantot datus, ierīcē ir jāinstalē Google Analytics bloķējoša aplikācija: atteikšanās no Google Analytics pārlūka paplašinājums.

Zemāk norādītajās saitēs ir atrodama informācija par Facebook reklāmām un Facebook Pixel.

Privātuma politikas grozīšana

WOW centrs patur sev tiesības vienpusēji mainīt privātuma politikas noteikumus. Mājaslapā vienmēr ir atrodama jaunākā privātuma politikas versija.

Par visiem jautājumiem saistībā ar privātuma politiku un datu apstrādi līdzam sazināties ar mums, rakstot uz adresi [email protected].